D i e n s t e n

Young Design staat voor eenvoud en kwaliteit. U vindt dat terug in onze adviezen en produkten.

U kunt van ons een gedegen advies verwachten dat u inzicht geeft in welke zaken u reeds goed voor elkaar heeft en waar u verbeteringen kunt aanbrengen. Onze ontwerpen en realisaties kenmerken zich door eenvoud.

Young Design is van oorsprong een grafisch bedrijf dat een logische brug geslagen heeft tussen drukwerk en Internet:

  • Logo ontwerp
  • huisstijl ontwerp (o.a. visitekaarten, briefpapier, brochures, enveloppen)
  • digitale opmaak van documenten/drukwerk
  • verzorgen van drukwerk
  • transformatie van huisstijl naar webstijl

Beyond ICT doet voor ons:

  • implementatie van de website
  • registratie en hosting van domeinen * speciale aanbieding *
  • content beheer van de website

Met name door de enorme Internet hipe die ontstaan is, nam de vraag toe om Internet websites te ontwerpen. Onze expertises met betrekking tot ontwerp, Internet webstijl ontwerp en content beheer, maken dat wij als de beste uw huisstijl, drukwerk, webstijl en website kunnen verzorgen.

Young Design neemt, in samenwerking met Beyond ICT, graag de moeite om te kijken welke facetten van huisstijl t/m website hosting en beheer door uw organisatie zijn afgedekt. Waar nodig kunnen wij één of meerdere van deze problemen voor u oplossen.

Young Design maakt graag een offerte toegesneden op uw wensen. Neemt u daartoe met ons contact op per telefoon of per email.

 

 
Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden van de grafische industrie en/of de voorwaarden van de Nederlandse Bond van Ontwerpers en/of de FENIT. Lees verder >>
portfolio Contact

 

home Home